top of page

Satış Sözleşmesi

»SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Mağazamızda Alışveriş Yapan Herkes Bu Sözleşmeyi Okumuş Ve Kabul Etmiş Sayılır

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI:
Ünvanı : MİMTEL TELEKOM  SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : Yeşilova Mahallesi Barbaros Cad.Maden Sok. no:15  Küçükçekmece - İSTANBUL

Müşteri Hizmetleri : 0212 540 90 47
Faks : 0212 598 87 85 
E-mail : info@nostaljiktelefon.com

MÜŞTERİ:
Adı / Ünvanı:
Adresi :
Telefon:
E-posta: 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, www.nostaljiktelefon.com internet sitesinin sahibi ve sorumlusu olan SATICI ile sözkonusu internet sitesinden aşağıda nitelikleri ile satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin elektronik ortamda siparişini veren MÜŞTERİ arasındaki, 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, SİPARİŞ, FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ
Ürünün Adı:
Ürünün Adedi:
Ürün Satış Bedeli:
Ödeme Şekli :
Teslimat Ücreti :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Ünvanı :
Fatura Adresi : 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR
4-A) SATICInın sahibi ve sorumlusu olduğu mim-tel.com.trden alışveriş yapabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir ve işbu sözleşmenin teyidi MÜŞTERİnin 18 yaşından büyük olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir. 

4-B) MÜŞTERİ, nostaljiktelefon.com ‘daki sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder. 

4-C) SATICI, sözleşme konusu ürünü/ürünleri, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşuluyla her bir ürün için MÜŞTERİnin ikâmet adresinin veya teslim edilmesini istediği adresin uzaklığına bağlı olarak mim-tel.com ‘da açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim etmekle yükümlüdür. 

4-D) Sözleşme konusu ürün/ürünler, MÜŞTERİden başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 

4-E) SATICI, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve ürün sertifikalarıyla birlikte teslim edilmesiyle mükelleftir. 

4-F) MÜŞTERİ tarafından ürün bedeli herhangi bir nedenden ötürü ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğünden muaf kabul edilir. 

4-G) Ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden sonra MÜŞTERİye ait kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartının MÜŞTERİnin kusuru olmadan yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeninden ötürü banka veya finans kuruluşunun ürünün/ürünlerin bedelini SATICIya ödememesi halinde, MÜŞTERİnin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü/ürünleri nakliye giderleri MÜŞTERİye ait olmak üzere 7 gün içinde SATICIya göndermesi zorunludur. 

4-H) MÜŞTERİnin mim-tel.com ‘da üzerinden verdiği siparişin işleme alınması için sipariş tutarına karşılık gelen ödemenin yapılması gerekmektedir. Kredi kartı, havale veya EFT kanalıyla yapılan ödemeler SATICI hesaplarına iletildiği andan itibaren sipariş kesinleşir ve işleme alınır. 

4-I) MÜŞTERİnin banka havalesi veya EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemenin gerçekleşmemesi durumunda SATICInın siparişi iptal etme hakkı doğar. 

4-J) SATICInın nostaljiktelefon.com ‘daki satışa sunduğu ürünlerin üretimi ve/veya temini mümkün olmadığı durumlarda MÜŞTERİ, en kısa yoldan (e-posta/telefon) bilgilendirilir ve ürün/ürünler için tahsil edilen tutarın tamamı, ödeme yönteminin aynısı üzerinden (kredi kartı, havale veya EFTnin hangisiyle ödeme yapılmışsa) MÜŞTERİye iade edilir. 

4-K) SATICI mücbir sebepler veya olağanüstü durumlardan ötürü (yangın, sel, deprem vb.) sözleşme konusu ürünü/ürünleri belirtilen süre içinde teslim edemez ise, MÜŞTERİyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa eşdeğeri ile değiştirilmesini veya teslimatın engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİnin siparişi iptal etmesi halinde ürün/ürünler için tahsil edilen tutarın tamamı, ödeme yönteminin aynısı üzerinden (kredi kartı, havale veya EFTnin hangisiyle ödeme yapılmışsa) MÜŞTERİye iade edilir. 

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEMELER
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilan ettiği değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile MÜŞTERİnin ya da SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

SATICI: MİMTEL TELEKOM  SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜŞTERİ: 
TARİH:

bottom of page